EMS
घोराही उप महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शै.व. २०७८ को कक्षा ८ को स्थानीय तह स्तरीय परीक्षाको नतिजा स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा समितिको निर्णयअनुसार प्रकाशन गरिएको छ ।                बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शै.व. २०७८ को कक्षा ८ को स्थानीय तह स्तरीय परीक्षाको नतिजा स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा समितिको निर्णयअनुसार प्रकाशन गरिएको छ ।                लिखु गाउँपालिकाद्वारा मिति २०७९/०१/०२ देखि मिति २०७९/०१/११ सम्म सञ्चालित शै.व. २०७८ को कक्षा ८ को स्थानीय तह स्तरीय परीक्षाको नतिजा स्थानीय तह स्तरीय परीक्षा समितिको मिति २०७९/०१/२० को निर्णयअनुसार प्रकाशन गरिएको छ ।